کابینت ساز

کابینت ساز

آموزش کامل نرم افزارهای 2020. ادکو Adeko. کات مستر Cute Master. کیچن دراو Kitchen Draw. به همراه..


قیمت محصول : 35,000 تومان


آموزش مقاومت مصالح

آموزش مقاومت مصالح

مقاومت مصالحیادآوری مباحث ایستاییادامه یاداوری مباحث ایستاییتنش...


قیمت محصول : 18,000 تومان


معادلات دیفرانسیل

معادلات دیفرانسیل

معادلات دیفرانسیل. معادلات و دیفرانسیل مرتبه اول معادلات. دیفرانسیل مرتبه دوم. جواب های سری...


قیمت محصول : 15,000 تومان


محاسبات عددی

محاسبات عددی

محاسبات عددی.خطاها و تقریب.حل عددی معادلات غیر خطی.درونیابی...


قیمت محصول : 15,000 تومان


ریاضی مهندسی

ریاضی مهندسی

اعدادمختلط.متغیر های مختلط.توابع غیر جبری مقدماتی.انتگرال گیری در صفحه مختلط.سری مختلط،قضیه...


قیمت محصول : 15,000 تومان


تحقیق در عملیات

تحقیق در عملیات

تحقیق در عملیات.کلیات تحقیق در عملیات.مدلسازی.روش سیمپلکس...


قیمت محصول : 18,000 تومان


اقتصاد مهندسی

اقتصاد مهندسی

اقتصاد مهندسی اصول پایه ای و مقدماتی در اقتصاد مهندسی.معرفی فاکنورهای مالی در اقتصاد مهندسی.برسی..


قیمت محصول : 15,000 تومان


ادبیات فارسی

ادبیات فارسی

شرح و توضیح قالبهای شعری. آموزش آرایه های ادبی. دستور زبان فارسی ...


قیمت محصول : 15,000 تومان


آموزش درس فیزیک عمومی 2

آموزش درس فیزیک عمومی 2

تدریس توسط خانم دکتر شکر باغانی. رشته های فنی مهندسی و علوم پایه ...


قیمت محصول : 14,000 تومانگروه هاي خبري