محاسبات عددی

محاسبات عددی

محاسبات عددی.خطاها و تقریب.حل عددی معادلات غیر خطی.درونیابی...


قیمت محصول : 15,000 تومان


ریاضی مهندسی

ریاضی مهندسی

اعدادمختلط.متغیر های مختلط.توابع غیر جبری مقدماتی.انتگرال گیری در صفحه مختلط.سری مختلط،قضیه...


قیمت محصول : 15,000 تومان


تحقیق در عملیات

تحقیق در عملیات

تحقیق در عملیات.کلیات تحقیق در عملیات.مدلسازی.روش سیمپلکس...


قیمت محصول : 18,000 تومان


اقتصاد مهندسی

اقتصاد مهندسی

اقتصاد مهندسی اصول پایه ای و مقدماتی در اقتصاد مهندسی.معرفی فاکنورهای مالی در اقتصاد مهندسی.برسی..


قیمت محصول : 15,000 تومان


ادبیات فارسی

ادبیات فارسی

شرح و توضیح قالبهای شعری. آموزش آرایه های ادبی. دستور زبان فارسی ...


قیمت محصول : 15,000 تومان


آموزش درس فیزیک عمومی 2

آموزش درس فیزیک عمومی 2

تدریس توسط خانم دکتر شکر باغانی. رشته های فنی مهندسی و علوم پایه ...


قیمت محصول : 14,000 تومان


آموزش درس فیزیک عمومی 1

آموزش درس فیزیک عمومی 1

تدریس توسط خانم دکتر شکر باغانی. رشته های فنی مهندسی و علوم پایه ...


قیمت محصول : 19,000 تومان


آموزش جامع 3DS MAX 2015

آموزش جامع 3DS MAX 2015

در این روش آموزشی به علت کار درد محیط واقعی نرم افزار، آموزش ارائه شده برای کاربر کاملا ملموس است...


قیمت محصول : 18,900 تومان


“صفر تا صد مایا “ پک شماره یک

“صفر تا صد مایا “ پک شماره یک

- 300 دقیقه آموزش جامع مایا به زبان فارسی – از سطح مقدماتی تا متوسطه. آموزش های سطح یک جهانی دوبله..


قیمت محصول : 18,800 تومان


“صفر تا صد مایا “ پک شماره دو

“صفر تا صد مایا “ پک شماره دو

420 دقیقه آموزش جامع تخصصی مایا به زبان فارسی – تکنیک های پیشرفته. آموزش اصولی مباحث تخصصی...


قیمت محصول : 18,800 تومانگروه هاي خبري