پکیج طلایی و کامل موتور القایی و ماشین آسنکرون
پکیج طلایی و کامل موتور القایی و ماشین آسنکرون

پکیج طلایی و کامل موتور القایی و ماشین آسنکرون

كد محصول : 1861
قيمت : 29,000 تومان
0
از 0 نظر

موضوع: موتور القایی و ماشین آسنکرون2 پایان نامه + 10پروژه + 10مقاله + شبیه سازیمجموعه جامع پایان نامه ها پروژه ها مقالات و پروژه‌های شبیه سازی با موضوع
ماشین القایی و روش‌های مختلف کنترل دور موتورهای القایی ( سه فاز)
موضوع: موتور القایی و ماشین آسنکرون
2 پایان نامه + 10پروژه + 10مقاله + شبیه سازی
فرمت: word doc به زبان فارسی
تعداد کل صفحات: 500
پایان نامه ها و اکثر مطالب به صورت فایل word می باشد+فایل شبیه سازی
مجموعه‌ای کامل با مطالب جدید
این مجموعه شامل 4 بخش زیر است
دو پایان نامه 100 و 153 صفحه‌ای - فرمت پایان نامه ها word می باشد
10 پروژه و تحقیق درسی و علمی – فرمت این هم پروژه ها هم word است
10 مقاله معتبر pdf
4 پروژه شبیه سازی با متلب matlab simulink ( فایل اجرایی در متلب )
موضوعات و مباحث ارائه شده در این مجموعه
مقدمه و تاریخچه
مدار معادل موتورهای القایی
مشخصات کارایی موتور القایی
مشخصه گشتاورسرعت موتور القایی
مدل دینامیکی موتورهای القایی
معادلات ولتاژ و جریان استاتور و روتور ماشین القایی
روشهای کنترل دور موتور القایی
کنترل ولتاژ استاتور
کنترل ولتاژ روتور موتور القایی
کنترل فرکانس موتور القایی
بررسی موتورهای القایی
عملکرد موتورهای القایی 3 فاز
تحلیل حالت دائمی
موتورهای القایی قفس سنجابی
طبقه بندی موتورهای قفس سنجابی
موتورهای القائی با رتور سیم بندی شده
کنترل سرعت با منبع ولتاژ متغیر و فرکانس ثابت
کنترل سرعت با تغییر فرکانس
کنترل موتورهای القایی با ادوات الکترونیک قدرت
کنترل ولتاژ و فرکانس موتور القایی
مدار معادل هارمونیک موتور القایی
مدارهای معادل تقریبی برای محاسبات جریان هارمونیکی
جریانهای هارمونیک
نحوه عملکرد مبدل کاهنده فرکانس موتور القایی
سیکلوکانورتر تکفاز
عملکرد گروه مسدود
انواع سیکلو کانورتر
سیکلوکانورتر پوش
ویژگیهای سیکلوکانورتر
بررسی عملکرد یک موتور القایی روتور سیم پیچی شده دو سو تغذیه ای(WRIM)
بازده و ضریب توان برحسب ولتاژ بار
شکل موجهای ولتاژ و جریان
خصوصیات سیکلوکانورتر در شرایط هدایت ناپیوسته
اثرات اندوکتانس منبع بر عملکرد سیکلوکانورتر
واکنش شبکه در برابر سیکلوکانورتر
ضریب توان
روابط مداری سیکلوکانورتر
مزایا و معایب سیکلوکانورتر
اینورترهای با مدولاسیون پهنای پالس
دسته بندی اینورترها
اینورتر تکفاز باسر وسط
اینورتر پل تکفاز
اینورتر پل سه فاز
قدرت برگشتی اینورتر
مقایسه سیکلوکانورتر با اینورتر
درایوهای کنترل کننده توان لغزش
کنترل دور موتور القایی روتور سیم پیچی شده بکمک سیستم بازیافت انرژی لغزشی
درایو کرامر استاتیک
دیاگرام فازوری عملکرد درایو
بهبود ضریب توان درایو کرامر استاتیک
درایو شربیوس استاتیک
کنترل موتورهای القایی با ادوات الکترونیک قدرت
کنترل موتورهای القایی با مبدلهای AC
استفاده از اینورترها سیکلوکانورترها در کنترل موتورهای القایی
کنترل موتورهای القایی با کنترل کننده‌های ولتاژ
مدارهای کنترل کننده ولتاژ AC
کنترل موتور القایی با اینورتر منبع ولتاژ
موتور آسنکرون با قفس مضاعف
کنترل برداری موتور القایی و ماشین آسنکرون
تاریخچه کنترل برداری موتور القایی
بلوک دیاگرام کنترل برداری موتور القایی
روش کنترل برداری مسقیم موتور‌های القایی
کنترل برداری موتور القایی سه فاز با عملکرد کامل
کاربرد مبدل ماتریسی در شرایط خطای تکفاز
مبدل ماتریسی با قابلیت کار در شرایط خطا
پیاده سازی کنترل برداری
دیاگرام فازوری کنترل برداری
کنترل برداری موتور القایی با روش مستقیم
کنترل شار و گشتاور موتور‌های القایی به روش مستقیم
کنترل شار و گشتاور موتور‌های القایی بطور مستقیم توسط متغیر‌های استاتور
DTC
نمای کلی سیستم کنترل مستقیم گشتاور موتور القایی
کاربرد منطق فازی و کنترل فازی در موتور‌های القایی
کنترل مستقیم گشتاور و شار توسط منطق فازی
طراحی کنترل کننده فازی برای موتور القایی
ساختار کلی یک کنترل کننده فازی
تابع عضویت قطاع‌های فازی
توابع عضویت مولفه‌های شار استاتور
شبیه سازی DSC فازی
سیستم درایور فازی
فیلتر دیجیتال فازی تطبیقی
طراحی فیلتر دیجیتال تطبیقی فازی و سیستم میانگین وزنی فازی
ساختار کلی سیستمهای فازی FS
مدل گذرای برداری موتور القایی
کنترل برداری موتور القایی با روش عیر مستقیم
بررسی و تحلیل سیستم کنترل برداری غیر مستقیم موتور‌های القایی
روابط کنترل برداری غیر مستقیم ماشین القایی
حساسیت کنترل برداری غیر مستقیم نسبت به تغییر پارامترهای ماشین
دیاگرام بلوکی کنترل برداری غیر مستقیم
گشتاور خروجی و شار در یک سیستم کنترل برداری غیرمستقیم
کنترل بدون سنسور موتور القایی
ساختار کلی سیستم درایو بدون سنسور
سیستم درایو موتور القایی بدون سنسور مبتنی بر تخمین گر سرعت
روش کنترل شار جهت داده شده برای کنترل موتورهای القایی
الگوریتم کنترل دور FOC
الگوریتم کنترل دور FOC و تکنیک اعمال پالس pwm به روش فضای برداری SVPWM
کنترل موتور القایی بوسیله کنترل کننده مشترک برداری ‌ـ اسکالر
تجزیه و تحلیل دو روش کنترل موتورهای القایی تغذیه شده توسط منبع جریان
بررسی روش اسکالر با کنترل مستقل شار برای موتور القایی
کنترل اسکالر موتور القایی تغذیه شده توسط منبع جریان
کنترل سرعت موتورهای القائی به روش کنترل میدان
کنترل سرعت موتورهای القائی به روش کنترل میدان و با در نظر گرفتن قیود ولتاژ و جریان
الگوریتم کنترل سرعت موتور القایی در کمترین زمان
کنترل موتور القایی با کمترین تلفات
کنترل موتور القایی به روش vvvf
کنترل v/f ( ولتاژ بر فرکانس ) موتورهای القایی
روش جدید برای کنترل v/f موتورهای القایی
کنترل سرعت موتور القایی با تغییر فرکانس توسط اینورتر منبع ولتاژ
بلوک دیاگرام حلقه بسته کنترل موتور‌های القایی
کنترل دور موتورهای القایی با اینورترهای چند سطحی
کاربرد الگوریتم بهینه سازی ذرات (PSO) در کنترل موتور القایی
مدلسازی و شبیه‌سازی موتور القائی با وجود خطای دور به دور
مدل‌سازی موتور القائی با خطای دور به دور در هر سه فاز
موتور القایی تکفاز کنترل آن
عملکرد موتورهایی القایی سه فاز در حالت نامتعادلی ولتاژ
تخمین و تعیین سرعت موتورهای القایی در حالت خطا
تخمین سرعت در شرایط دائم
الگوریتم‌های تخمین سرعت موتور القایی
شبیه سازی کنترل موتور القایی با متلب
شبیه سازی سیستم درایو بدون سنسور
شبیه‌سازی کنترل شار و گشتاور موتور القایی بطور مستقیم
ارائه الگوریتم مناسبی جهت شبیه سازی موتور القایی در حالتهای مختلف
شبیه‌سازی موتور آسنکرون قفس مضاعف
شبیه سازی کنترل برداری موتور القایی در محیط simulink / matlab
+
پروژه‌های شبیه سازی زیر
شبیه سازی راه اندازی موتور القایی با راه انداز ستاره-مثلث به منظور کاهش جریان راه اندازی با نرم‌افزار متلب (فایل اجرایی در متلب سیمولینک )
شبیه سازی راه اندازی موتور القایی با راه انداز مسیر استاتور چند مرحله‌ای با متلب (فایل اجرایی در متلب سیمولینک )
شبیه سازی عملکرد موتورهای القایی در حالت بدون خطا (فایل اجرایی در متلب سیمولینک )
شبیه سازی عملکرد موتورهای القایی در حالت ایجاد خطا و بروز اتصال کوتاه (فایل اجرایی در متلب سیمولینک )
شبیه سازی تلفات در موتور‌های القایی (فایل اجرایی در متلب سیمولینک )
شبیه سازی کنترل کننده‌های موتور‌های القایی (فایل اجرایی در متلب سیمولینک )
******************************************************
کلیه محصولات این فروشگاه دارای گارانتی تعویض رایگان است
سایت این فروشگاه در ستاد ساماندهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ثبت شده است
ارسال سریع به تمام نقاط کشور با پست سفارشی یا پیشتاز
پس از ثبت سفارش ، شناسه سفارش را برای پیگیری های بعدی یادداشت کنید
این محصول در قالب بسته بندی شکیل و ضد ضربه ارسال می شود
این محصول دارای پشتیبانی بعد از خرید به صورت تلفنی می باشد

برچسب هاي :
شما اولين نفري باشيد كه نظر ارسال مي كند.

فرم ثبت نظر

نام و نام خانوادگی
ایمیل
وبلاگ
امتياز محصول

نظر و کامنت
كد امنيتي


گروه هاي خبري