کارآفرینی و خلاقیت

پکیج طلایی و کامل طرح توجیهی تولید صفحه کلید کامپیوتر

پکیج طلایی و کامل طرح توجیهی تولید صفحه کلید کامپیوتر

طرح توجیهی تولید صفحه کلید کامپیوتر + بسته طلایی ویژه (رایگان)ظرفیت : سالانه 500 هزار صفحه کلید


قیمت محصول : 12,000 تومان


پکیج طلایی و کامل طرح توجیهی انواع چراغ

پکیج طلایی و کامل طرح توجیهی انواع چراغ

مناسب برایاخذ وام بانکی از بانک ها و موسسات مالی اعتباری


قیمت محصول : 12,000 تومان


پکیج طلایی و کامل طرح توجیهی تولید پودر و مایع پاستوریزه تخم مرغ

پکیج طلایی و کامل طرح توجیهی تولید پودر و مایع پاستوریزه تخم مرغ

مهارتی نوین و درامد زامناسب برای اخذ مجوزهای لازم از مراجع و اخذ وام بانکی


قیمت محصول : 12,000 تومان


پکیج طلایی و کامل طرح توجیهی پنیر واخذوام

پکیج طلایی و کامل طرح توجیهی پنیر واخذوام

مهارتی نوین و درامد زامناسب برای اخذ مجوزهای لازم از مراجع و اخذ وام بانکی


قیمت محصول : 12,000 تومان


پکیج طلایی و کامل طرح توجیهی احداث کارگاه طلاسازی

پکیج طلایی و کامل طرح توجیهی احداث کارگاه طلاسازی

مهارتی نوین و درامد زامناسب برای اخذ مجوزهای لازم از مراجع و اخذ وام بانکی


قیمت محصول : 12,000 تومان


پکیج طلایی و کامل بسته آموزشی تولید محصولات تبلیغاتی

پکیج طلایی و کامل بسته آموزشی تولید محصولات تبلیغاتی

مناسب برایاخذ وام بانکی از بانک ها و موسسات مالی اعتباری


قیمت محصول : 15,000 تومان


پکیج کامل و طلایی طرح توجیهی تولید پودر گوشت

پکیج کامل و طلایی طرح توجیهی تولید پودر گوشت

موضوع : تولید پودر گوشتظرفیت : 850 تن در سالاشتغال زایی : 15 نفر


قیمت محصول : 12,000 تومان


پکیج طلایی و کامل طرح توجیهی تولید پودر سفید کننده

پکیج طلایی و کامل طرح توجیهی تولید پودر سفید کننده

مهارتی نوین و درامد زامناسب برای اخذ مجوزهای لازم از مراجع و اخذ وام بانکی


قیمت محصول : 12,000 تومان


پکیج طلایی و کامل طرح توجیهی تولید سرکه برنج

پکیج طلایی و کامل طرح توجیهی تولید سرکه برنج

موضوع : تولید سرکه برنجظرفیت : 1500 تن درسالاشتغال زایی : 28 نفر


قیمت محصول : 12,000 تومان


پکیج طلایی و کامل طرح توجیهی مواد شوینده

پکیج طلایی و کامل طرح توجیهی مواد شوینده

مهارتی نوین و درامد زامناسب برای اخذ مجوزهای لازم از مراجع و اخذ وام بانکی


قیمت محصول : 12,000 تومان


پکیج طلایی طرح توجیهی استفاده و بازیافت ضایعات مرکبات

پکیج طلایی طرح توجیهی استفاده و بازیافت ضایعات مرکبات

ظرفیت : 4000 تن در سالمواد اولیه : پوست مرکبات ، سیباشتغال زایی : 80 نفر


قیمت محصول : 12,000 تومان


طرح توجیهی تولیدسیم ومفتول های مسی

طرح توجیهی تولیدسیم ومفتول های مسی

مناسب برای :اخذ وام بانکی از بانک ها و موسسات مالی اعتباری


قیمت محصول : 13,000 تومانگروه هاي خبري