نرم افزارهای تخصصی

Team Viewer

Team Viewer


قیمت محصول : 3,500 تومان


دریا - آموزشی HTMl CSS

دریا - آموزشی HTMl CSS

به همراه هدیه ویژه : آموزش مقدماتی Dreamweaver Cs5 و شامل 6ساعت آموزش به صورت رایگان دربسته می باشد.


قیمت محصول : 9,500 تومان


دریا - آموزشی بالا بردن رتبه وب سایت

دریا - آموزشی بالا بردن رتبه وب سایت

به همراه هدیه ویژه : آموزش جامع HTML&XHTML و شامل 2 ساعت آموزش به صورت رایگان در بسته موجود میباشد .


قیمت محصول : 5,500 تومان


دریا - آموزشی Outlook 2010

دریا - آموزشی Outlook 2010

به همراه هدیه ویژه : آموزش مقدماتی windows 7 و شامل 2 ساعت آموزش به صورت رایگان در بسته می باشد .


قیمت محصول : 7,500 تومان


دریا - FrontPage 2033

دریا - FrontPage 2033

به همراه هدیه ویژه :آموزش مقدماتی DreamweaverCs5 و شامل 6 ساعت آموزش به صورت رایگان دربسته می باشد .


قیمت محصول : 7,500 تومان


دریا - آموزشی Flash Cs5

دریا - آموزشی Flash Cs5

به همراه هدیه ویژه : آموزش مقدماتی Photoshop Cs5 و شامل 6 ساعت آموزش به صورت رایگان دربسته می باشد.


قیمت محصول : 11,500 تومانگروه هاي خبري