نرم افزارهای تخصصی

آموزش پیشرفته توابع و فرمول های اکسل 2007

آموزش پیشرفته توابع و فرمول های اکسل 2007

مدت زمان آموزش 5 ساعت و 17 دقیقه


قیمت محصول : 10,000 تومان


آموزش جامع و کاربردی Access 2013

آموزش جامع و کاربردی Access 2013


قیمت محصول : 12,500 تومان


آموزش جامع و کاربردی Maya 2014

آموزش جامع و کاربردی Maya 2014


قیمت محصول : 14,500 تومان


آموزش شبکه

آموزش شبکه


قیمت محصول : 5,500 تومان


آموزش جامع جوشکاری

آموزش جامع جوشکاری


قیمت محصول : 15,900 تومانگروه هاي خبري