نرم افزارهای تخصصی

آموزش جامع Ansys 15

آموزش جامع Ansys 15


قیمت محصول : 18,500 تومان


آموزش جامع catia v5 r21

آموزش جامع catia v5 r21


قیمت محصول : 20,000 تومان


آموزش جامع  Revit Architecture 2015

آموزش جامع Revit Architecture 2015


قیمت محصول : 18,900 تومان


دانشمند 2

دانشمند 2


قیمت محصول : 54,000 تومان


آموزش جامع Adobe Audition CC

آموزش جامع Adobe Audition CC


قیمت محصول : 18,900 تومان


سه بعدی را قورت بده

سه بعدی را قورت بده


قیمت محصول : 18,000 تومان


اینترنت را قورت بده نیاز

اینترنت را قورت بده نیاز


قیمت محصول : 10,000 تومان


آموزش جامع SQL Server 2012

آموزش جامع SQL Server 2012


قیمت محصول : 18,900 تومان


آموزش جامع Simulink

آموزش جامع Simulink


قیمت محصول : 18,900 تومانگروه هاي خبري