نرم افزارهای تخصصی

فرهنگ لغات نارسیس 6

فرهنگ لغات نارسیس 6

با قابلیت ترجمه در 19 زمینه تخصصی ، شامل اطلاعاتی مانند تلفظ واقعی با دو لهجه آمریکایی و انگلیسی


قیمت محصول : 24,500 تومانگروه هاي خبري