آموزش زبان

مجموعه آموزش زبان ژاپنی1 و2 و3 به روش پیمزلر ( نصرت ) در مدت سه ماه

مجموعه آموزش زبان ژاپنی1 و2 و3 به روش پیمزلر ( نصرت ) در مدت سه ماه

روش پیمزلر (pimsleur) یا نصرت بهترین روش برای یادگرفتن زبان های خارجی است


قیمت محصول : 12,000 تومان


مجموعه کامل آموزش زبان ایتالیایی 1 و2 و3 به روش پیمزلر ( نصرت ) در مدت سه ما

مجموعه کامل آموزش زبان ایتالیایی 1 و2 و3 به روش پیمزلر ( نصرت ) در مدت سه ما

می توان گفت که روش پیمزلر (pimsleur) یا نصرت بهترین روش برای یادگرفتن زبان های خارجی است


قیمت محصول : 12,000 تومان


آموزش زبان ایرلندی به روش پیمزلر ( نصرت ) در مدت سه ماه

آموزش زبان ایرلندی به روش پیمزلر ( نصرت ) در مدت سه ماه

روش پیمزلر (pimsleur) یا نصرت بهترین روش برای یادگرفتن زبان های خارجی است


قیمت محصول : 14,000 تومان


آموزش زبان اندونزی به روش پیمزلر ( نصرت ) در مدت سه ماه

آموزش زبان اندونزی به روش پیمزلر ( نصرت ) در مدت سه ماه

سری آموزشی پیمزلر (pimsleur) یک سری 90 تایی از فایل های صوتی 30 دقیقه ای است


قیمت محصول : 15,000 تومان


آموزش زبان هندی به روش پیمزلر ( نصرت ) در مدت سه ماه

آموزش زبان هندی به روش پیمزلر ( نصرت ) در مدت سه ماه

روش پیمزلر (pimsleur) یا نصرت بهترین روش برای یادگرفتن زبان های خارجی است


قیمت محصول : 15,000 تومان


آموزش زبان هاییتی به روش پیمزلر ( نصرت ) در مدت سه ماه

آموزش زبان هاییتی به روش پیمزلر ( نصرت ) در مدت سه ماه

سری آموزشی پیمزلر (pimsleur) یک سری 90 تایی از فایل های صوتی 30 دقیقه ای است


قیمت محصول : 15,000 تومان


آموزش زبان هلندی به روش پیمزلر ( نصرت ) در مدت سه ماه

آموزش زبان هلندی به روش پیمزلر ( نصرت ) در مدت سه ماه

آموزش زبان هلندی به روش پیمزلر ( نصرت ) در مدت سه ماه متد نوین و کامل


قیمت محصول : 12,000 تومان


آموزش زبان دانمارکی به روش پیمزلر ( نصرت ) در مدت سه ماه

آموزش زبان دانمارکی به روش پیمزلر ( نصرت ) در مدت سه ماه

روش پیمزلر (pimsleur) یا نصرت بهترین روش برای یادگرفتن زبان های خارجی است


قیمت محصول : 12,000 تومان


آموزش زبان چک czech به روش پیمزلر ( نصرت ) در مدت سه ماه

آموزش زبان چک czech به روش پیمزلر ( نصرت ) در مدت سه ماه

آموزش زبان چک czech به روش پیمزلر ( نصرت ) در مدت سه ماه متد نوین و کامل


قیمت محصول : 14,000 تومان


آموزش زبان کرواتی به روش پیمزلر ( نصرت ) در مدت سه ماه

آموزش زبان کرواتی به روش پیمزلر ( نصرت ) در مدت سه ماه

روش پیمزلر (pimsleur) یا نصرت بهترین روش برای یادگرفتن زبان های خارجی است


قیمت محصول : 14,000 تومان


مجموعه کامل آموزش زبان چینی به روش پیمزلر ( نصرت ) در مدت سه ماه

مجموعه کامل آموزش زبان چینی به روش پیمزلر ( نصرت ) در مدت سه ماه

روش پیمزلر (pimsleur) یا نصرت بهترین روش برای یادگرفتن زبان های خارجی است


قیمت محصول : 12,000 تومان


آموزش زبان ارمنی به روش پیمزلر ( نصرت ) در مدت سه ماه

آموزش زبان ارمنی به روش پیمزلر ( نصرت ) در مدت سه ماه

آموزش زبان ارمنی به روش پیمزلر ( نصرت ) در مدت سه ماه متد نوین و کامل


قیمت محصول : 12,000 تومانگروه هاي خبري