آموزش زبان

آموزش زبان هلندی به روش نصرت

آموزش زبان هلندی به روش نصرت

آموزش و مکالمه زبان هلندی بیش از 12 ساعت تمرین تقویت حافظه در ضمن یادگیری


قیمت محصول : 25,000 تومان


واژه های ضروری آزمون IELTS

واژه های ضروری آزمون IELTS

آموزش 600 نکته انگلیسی به انگلیسی ارائه فایل MP3 روزانه از واژه هایی که در یادگیری آنها مشکل دارید و امکان ادامه یادگیری در هر زمان و مکانی


قیمت محصول : 24,500 تومان


داستانهای صوتی 3

داستانهای صوتی 3


قیمت محصول : 9,900 تومان


داستانهای صوتی

داستانهای صوتی


قیمت محصول : 9,900 تومان


آموزش زبان چینی 1 و 2 نصرت

آموزش زبان چینی 1 و 2 نصرت


قیمت محصول : 10,000 تومان


آموزش زبان عربی شرقی به روش نصرت

آموزش زبان عربی شرقی به روش نصرت

آموزش مکالمه زبان عربی شرقی بیش از 14 ساعت تمرین تقویت حافظه در ضمن یادگیری آموزش مکالمه و یادگیری آن در 30 روز


قیمت محصول : 25,000 تومان


داستان های صوتی

داستان های صوتی


قیمت محصول : 9,900 تومان


مترجم متن پارس تخصصی

مترجم متن پارس تخصصی


قیمت محصول : 52,000 تومان


آموزش زبان تایلندی به روش نصرت

آموزش زبان تایلندی به روش نصرت

آموزش و مکالمه زبان تایلندی بیش از 12 ساعت تمرین تقویت حافظه در ضمن یادگیری


قیمت محصول : 25,000 تومان


آموزش زبان دانمارکی به روش نصرت

آموزش زبان دانمارکی به روش نصرت

این مجموعه شامل: آموزش و مکالمه زبان دانمارکی بیش از 12 ساعت


قیمت محصول : 25,000 تومان


آموزش زبان نروژی به روش نصرت

آموزش زبان نروژی به روش نصرت

این مجموعه شامل: آموزش و مکالمه زبان نروژی بیش از 12 ساعت


قیمت محصول : 25,000 تومانگروه هاي خبري