آموزش زبان

آموزش زبان ژاپنی سطح 1و2 با رزتا استون Rosetta Stone

آموزش زبان ژاپنی سطح 1و2 با رزتا استون Rosetta Stone

نرم افزار رزتا استون عرضه شده توسط این فروشگاه نیاز به نصب ندارد و کار با آن بسیار آسان است


قیمت محصول : 13,000 تومان


آموزش زبان ایتالیایی سطح 1و2 با رزتا استون Rosetta Stone

آموزش زبان ایتالیایی سطح 1و2 با رزتا استون Rosetta Stone

آموزش زبان ایتالیایی سطح 1و2 با رزتا استون Rosetta Stone به صورت صوتی و تصویری


قیمت محصول : 12,000 تومان


آموزش زبان هلندی با رزتا استون Rosetta Stone

آموزش زبان هلندی با رزتا استون Rosetta Stone

آموزش زبان هلندی با رزتا استون Rosetta Stone به صورت صوتی و تصویری


قیمت محصول : 13,000 تومان


آموزش زبان هندی با رزتا استون Rosetta Stone

آموزش زبان هندی با رزتا استون Rosetta Stone

Rosetta Stone نام مجموعه آموزشی فوق العاده ای از کمپانی Rosetta Stone آمریکاست


قیمت محصول : 12,000 تومان


آموزش زبان انگلیسی سطح 1و2 با رزتا استون با دو لهجه آمریکایی و انگلیسی

آموزش زبان انگلیسی سطح 1و2 با رزتا استون با دو لهجه آمریکایی و انگلیسی

نرم افزار رزتا استون عرضه شده توسط این فروشگاه نیاز به نصب ندارد و کار با آن بسیار آسان است


قیمت محصول : 12,000 تومان


آموزش زبان آلمانی سطح 1و2 با رزتا استون Rosetta Stone

آموزش زبان آلمانی سطح 1و2 با رزتا استون Rosetta Stone

نرم افزار رزتا استون عرضه شده توسط این فروشگاه نیاز به نصب ندارد و کار با آن بسیار آسان است


قیمت محصول : 12,000 تومان


آموزش زبان عبری با رزتا استون Rosetta Stone

آموزش زبان عبری با رزتا استون Rosetta Stone

آموزش زبان عبری با رزتا استون Rosetta Stone به صورت صوتی و تصویری با روشهای شنیداری دیداری و گفتاری


قیمت محصول : 12,000 تومان


آموزش زبان دانمارکی با رزتا استون Rosetta Stone

آموزش زبان دانمارکی با رزتا استون Rosetta Stone

نرم افزار رزتا استون عرضه شده توسط این فروشگاه نیاز به نصب ندارد و کار با آن بسیار آسان است


قیمت محصول : 13,000 تومان


آموزش زبان چینی سطح 1و2با رزتا استون Rosetta Stone

آموزش زبان چینی سطح 1و2با رزتا استون Rosetta Stone

نرم افزار رزتا استون عرضه شده توسط این فروشگاه نیاز به نصب ندارد و کار با آن بسیار آسان است


قیمت محصول : 13,000 تومان


آموزش زبان عربی سطح 1و2 با رزتا استون Rosetta Stone

آموزش زبان عربی سطح 1و2 با رزتا استون Rosetta Stone

Rosetta Stone نام مجموعه آموزشی فوق العاده ای از کمپانی Rosetta Stone آمریکاست


قیمت محصول : 13,000 تومان


آموزش زبان فرانسه با اندولزی Rosetta Stone به صورت صوتی و تصویری

آموزش زبان فرانسه با اندولزی Rosetta Stone به صورت صوتی و تصویری

نرم افزار رزتا استون عرضه شده توسط این فروشگاه نیاز به نصب ندارد و کار با آن بسیار آسان است


قیمت محصول : 13,000 تومان


آموزش زبان اوکراینی به روش پیمزلر ( نصرت ) در مدت سه ماه

آموزش زبان اوکراینی به روش پیمزلر ( نصرت ) در مدت سه ماه

روش پیمزلر (pimsleur) یا نصرت بهترین روش برای یادگرفتن زبان های خارجی است


قیمت محصول : 12,000 تومانگروه هاي خبري