آموزش زبان

آموزش زبان انگلیسی به شیوه کانون زبان ایران

آموزش زبان انگلیسی به شیوه کانون زبان ایران

(بر اساس روشهای گفتاری و شنیداری و دیداری در قالب یک DVD )


قیمت محصول : 15,000 تومان


نرم افزار ترجمه متن انگلیسی به فارسی

نرم افزار ترجمه متن انگلیسی به فارسی

هم متون عمومی و هم متون تخصصی و دانشگاهی


قیمت محصول : 22,000 تومان


آموزش زبان ولزی با رزتا استون Rosetta Stone

آموزش زبان ولزی با رزتا استون Rosetta Stone

Rosetta Stone نام مجموعه آموزشی فوق العاده ای از کمپانی Rosetta Stone آمریکاست


قیمت محصول : 12,000 تومان


آموزش زبان ویتنامی با رزتا استون Rosetta Stone

آموزش زبان ویتنامی با رزتا استون Rosetta Stone

نرم افزار رزتا استون عرضه شده توسط این فروشگاه نیاز به نصب ندارد و کار با آن بسیار آسان است


قیمت محصول : 12,000 تومان


آموزش زبان تایلندی با رزتا استون Rosetta Stone

آموزش زبان تایلندی با رزتا استون Rosetta Stone

نرم افزار رزتا استون عرضه شده توسط این فروشگاه نیاز به نصب ندارد و کار با آن بسیار آسان است


قیمت محصول : 12,000 تومان


آموزش زبان سوئدی با رزتا استون Rosetta Stone

آموزش زبان سوئدی با رزتا استون Rosetta Stone

Rosetta Stone نام مجموعه آموزشی فوق العاده ای از کمپانی Rosetta Stone آمریکاست


قیمت محصول : 12,000 تومان


آموزش زبان سواحلی با رزتا استون Rosetta Stone

آموزش زبان سواحلی با رزتا استون Rosetta Stone

Rosetta Stone نام مجموعه آموزشی فوق العاده ای از کمپانی Rosetta Stone آمریکاست


قیمت محصول : 12,000 تومان


آموزش زبان اسپانیایی سطح 1و2 با رزتا استون Rosetta Stone

آموزش زبان اسپانیایی سطح 1و2 با رزتا استون Rosetta Stone

نرم افزار رزتا استون عرضه شده توسط این فروشگاه نیاز به نصب ندارد و کار با آن بسیار آسان است


قیمت محصول : 14,000 تومان


آموزش زبان روسی سطح 1و2با رزتا استون Rosetta Stone

آموزش زبان روسی سطح 1و2با رزتا استون Rosetta Stone

نرم افزار رزتا استون عرضه شده توسط این فروشگاه نیاز به نصب ندارد و کار با آن بسیار آسان است


قیمت محصول : 12,000 تومان


آموزش زبان پرتغالی سطح 1و2 با رزتا استون Rosetta Stone

آموزش زبان پرتغالی سطح 1و2 با رزتا استون Rosetta Stone

نرم افزار رزتا استون عرضه شده توسط این فروشگاه نیاز به نصب ندارد و کار با آن بسیار آسان است


قیمت محصول : 12,000 تومان


آموزش زبان لهستانی با رزتا استون Rosetta Stone

آموزش زبان لهستانی با رزتا استون Rosetta Stone

نرم افزار رزتا استون عرضه شده توسط این فروشگاه نیاز به نصب ندارد و کار با آن بسیار آسان است


قیمت محصول : 13,000 تومان


آموزش زبان کره ای با رزتا استون Rosetta Stone

آموزش زبان کره ای با رزتا استون Rosetta Stone

نرم افزار رزتا استون عرضه شده توسط این فروشگاه نیاز به نصب ندارد و کار با آن بسیار آسان است


قیمت محصول : 12,000 تومانگروه هاي خبري