آموزش مهارت

دریا - FrontPage 2033

دریا - FrontPage 2033

به همراه هدیه ویژه :آموزش مقدماتی DreamweaverCs5 و شامل 6 ساعت آموزش به صورت رایگان دربسته می باشد .


قیمت محصول : 7,500 تومان


دریا - آموزشی Flash Cs5

دریا - آموزشی Flash Cs5

به همراه هدیه ویژه : آموزش مقدماتی Photoshop Cs5 و شامل 6 ساعت آموزش به صورت رایگان دربسته می باشد.


قیمت محصول : 11,500 تومان


دریا - آموزشی Ms Visio

دریا - آموزشی Ms Visio

به همراه هدیه ویژه:آموزش مقدماتی Ms project 2010وشامل3ساعت آموزش به صورت رایگان دربسته موجود می باشد


قیمت محصول : 9,500 تومان


محصول فراگیری سخت افزار مونتاژ و عیب یابی کامپیوتر سه سی دی

محصول فراگیری سخت افزار مونتاژ و عیب یابی کامپیوتر سه سی دی

آموزش ویدیویی و تصویری سخت افزار و قطعات کامپیوتر و نحوه مونتاژ و عیب یابی سیستم و قطعات کامپیوتر


قیمت محصول : 18,000 تومان


اسمبل مونتاژ عیب یابی کامپیوتر با کیفیت عالی

اسمبل مونتاژ عیب یابی کامپیوتر با کیفیت عالی

آموزش ویدیویی و تصویری سخت افزار و قطعات کامپیوتر و نحوه مونتاژ و عیب یابی سیستم و قطعات کامپیوتر


قیمت محصول : 13,000 تومان


اسمبل مونتاژ عیب یابی کامپیوتر

اسمبل مونتاژ عیب یابی کامپیوتر

آموزش ویدیویی و تصویری سخت افزار و قطعات کامپیوتر و نحوه مونتاژ و عیب یابی سیستم و قطعات کامپیوتر


قیمت محصول : 12,000 تومان


آموزش کاربردی ساخت منوی DVD

آموزش کاربردی ساخت منوی DVD


قیمت محصول : 3,500 تومان


دریا - آموزشی After effects Cs5

دریا - آموزشی After effects Cs5

به همراه هدیه ویژه:آموزش مقدماتی Premiere Csf وشامل2ساعت آموزش به صورت رایگان دربسته موجود می باشد.


قیمت محصول : 9,500 تومان


دریا-آموزشی premiere cs5

دریا-آموزشی premiere cs5

به همراه هدیه ویژه: آموزش مقدماتی after effects cs5 و شامل 5 ساعت آموزش به صورت رایگان دربسته میباشد


قیمت محصول : 9,500 تومانگروه هاي خبري