کنکور

راهنمای اخذپذیرش تحصیلی ازدانشگاه های معتبرخارجی دررشته تاریخ

راهنمای اخذپذیرش تحصیلی ازدانشگاه های معتبرخارجی دررشته تاریخ

مقاطع کاردانی ، کارشناسی ، کارشناسی ارشد و دکتریمعادل 4 سی دی و یک کتاب + مشاوره رایگان تلفنی


قیمت محصول : 13,000 تومان


اخذبورس تحصیلی از دانشگاههای معتبرخارجی در رشته باستان شناسی

اخذبورس تحصیلی از دانشگاههای معتبرخارجی در رشته باستان شناسی

مقاطع کاردانی ، کارشناسی ، کارشناسی ارشد و دکتریمعادل 4 سی دی و یک کتاب + مشاوره رایگان تلفنی


قیمت محصول : 13,000 تومان


راهنمای اخذ پذیرش و بورس تحصیلی از دانشگاههای معتبر دنیا در رشته ادبیا

راهنمای اخذ پذیرش و بورس تحصیلی از دانشگاههای معتبر دنیا در رشته ادبیا

مقاطع کاردانی ، کارشناسی ، کارشناسی ارشد و دکتریمعادل 4 سی دی و یک کتاب + مشاوره رایگان تلفنی


قیمت محصول : 13,000 تومان


راهنمای اخذ پذیرش و بورس تحصیلی از دانشگاههای معتبر خارج در رشته اتاق ع

راهنمای اخذ پذیرش و بورس تحصیلی از دانشگاههای معتبر خارج در رشته اتاق ع

مقاطع کاردانی ، کارشناسی ، کارشناسی ارشد و دکتریمعادل 4 سی دی و یک کتاب + مشاوره رایگان تلفنی


قیمت محصول : 13,000 تومان


اخذ پذیرش تحصیلی در دانشگاههای سراسر دنیا

اخذ پذیرش تحصیلی در دانشگاههای سراسر دنیا

بانک اطلاعاتی جامع و به روز شده از شرایط تحصیلی و اقامتی کلیه کشورها- تمامی رشته ها


قیمت محصول : 12,000 تومان


اخذ پذیرش و بورس تحصیلی در دانشگاههای خارجی+ مشاوره رایگان

اخذ پذیرش و بورس تحصیلی در دانشگاههای خارجی+ مشاوره رایگان

ویژه گروه پزشکی- مقاطع کاردانی ، کارشناسی ، کارشناسی ارشد و دکتری


قیمت محصول : 12,000 تومان


راهنمای فارسی تحصیل در انگلستان استرالیا کانادا آمریکا

راهنمای فارسی تحصیل در انگلستان استرالیا کانادا آمریکا

راهنمای اخذ بورس تحصیلی از دانشگاه های کانادا انگلیس استرالیا نیوزلند و آمریکا


قیمت محصول : 12,000 تومان


راهنمای فارسی تحصیل درمالــــزی

راهنمای فارسی تحصیل درمالــــزی

راهنمای اخذ پذیرش از دانشگاههای مالزی در مدت زمان بسیار کوتاه با کمترین هزینه


قیمت محصول : 16,000 تومان


بورس وپذیرش تحصیلی در آمریکا

بورس وپذیرش تحصیلی در آمریکا

دانشگاه های رایگان آمریکایینمرات تافل وآیلتسنگارش cvنظام آموزشی آمریکا


قیمت محصول : 16,000 تومان


راهنمای شرایط و نحوه گرفتن پذیرش و بورس خارجی

راهنمای شرایط و نحوه گرفتن پذیرش و بورس خارجی

بانک اطلاعاتی جامع و به روز شده از شرایط تحصیلی و اقامتی کلیه کشورها- تمامی رشته ها


قیمت محصول : 16,000 تومان


راهنمایی اخذبورس تحصیلی از دانشگاههای معتبر دنیا دررشته بیوتکنولوژ

راهنمایی اخذبورس تحصیلی از دانشگاههای معتبر دنیا دررشته بیوتکنولوژ

مقاطع کاردانی ، کارشناسی ، کارشناسی ارشد و دکتریمعادل 4 سی دی و یک کتاب + مشاوره رایگان تلفنی


قیمت محصول : 13,000 تومان


راهنمای اخذپذیرش وبورس تحصیلی ازدانشگاههای معتبر دنیادررشته پرستار

راهنمای اخذپذیرش وبورس تحصیلی ازدانشگاههای معتبر دنیادررشته پرستار

مقاطع کاردانی ، کارشناسی ، کارشناسی ارشد و دکتریمعادل 4 سی دی و یک کتاب + مشاوره رایگان تلفنی


قیمت محصول : 13,000 تومانگروه هاي خبري