کنکور

راهنمای شرایط اخذ پذیرش و بورس تحصیلی در رشته اصلاح نباتات

راهنمای شرایط اخذ پذیرش و بورس تحصیلی در رشته اصلاح نباتات

کامل ترین و جامع ترین راهنما در زمینه پذیرش در خارج و اخذ بورسیه تحصیلی خارجی


قیمت محصول : 15,000 تومان


راهنمای اخذ پذیرش و بورس تحصیلی در رشته ترویج و آموزش کشاورزی

راهنمای اخذ پذیرش و بورس تحصیلی در رشته ترویج و آموزش کشاورزی

کامل ترین و جامع ترین راهنما در زمینه پذیرش در خارج و اخذ بورسیه تحصیلی خارجی+ مشاوره رایگان تلفنی


قیمت محصول : 15,000 تومان


راهنمای شرایط اخذ پذیرش و بورس تحصیلی در رشته تولیدات کشاورزی

راهنمای شرایط اخذ پذیرش و بورس تحصیلی در رشته تولیدات کشاورزی

شامل 6 سی دی + مشاوره رایگان تلفنی در زمینه تحصیل در خارج به کلیه خریداران


قیمت محصول : 15,000 تومان


راهنمای شرایط اخذ پذیرش و بورس تحصیلی در رشته اقتصاد کشاورزی

راهنمای شرایط اخذ پذیرش و بورس تحصیلی در رشته اقتصاد کشاورزی

شامل 6 سی دی + مشاوره رایگان تلفنی در زمینه تحصیل در خارج به کلیه خریداران


قیمت محصول : 15,000 تومان


راهنمای شرایط اخذبورس تحصیلی در رشته ماشین های کشاورزی

راهنمای شرایط اخذبورس تحصیلی در رشته ماشین های کشاورزی

شامل 6 سی دی + مشاوره رایگان تلفنی در زمینه تحصیل در خارج به کلیه خریداران


قیمت محصول : 15,000 تومان


راهنمای شرایط اخذ پذیرش و بورس تحصیلی در رشته کشاورزی و زراعت

راهنمای شرایط اخذ پذیرش و بورس تحصیلی در رشته کشاورزی و زراعت

+ مشاوره رایگان تلفنیهمه چیز را در مورد جزییات پذیرش و تحصیل در خارج بدانید


قیمت محصول : 15,000 تومان


راهنمای شرایط اخذ پذیرش و بورس تحصیلی در رشته زیست شناسی

راهنمای شرایط اخذ پذیرش و بورس تحصیلی در رشته زیست شناسی

ورژن جدید و بروز شده ( این مجموعه هر سه ماه یکبار بروز می شود )


قیمت محصول : 15,000 تومان


راهنمای شرایط اخذ پذیرش و بورس تحصیلی خارجی در رشته روانشناسی

راهنمای شرایط اخذ پذیرش و بورس تحصیلی خارجی در رشته روانشناسی

ورژن جدید و بروز شده ( این مجموعه هر سه ماه یکبار بروز می شود )


قیمت محصول : 15,000 تومان


راهنمای شرایط اخذ پذیرش و بورس تحصیلی در رشته دندانپزشکی

راهنمای شرایط اخذ پذیرش و بورس تحصیلی در رشته دندانپزشکی

کامل ترین و جامع ترین راهنما در زمینه پذیرش در خارج و اخذ بورسیه تحصیلی خارجی


قیمت محصول : 17,000 تومان


راهنمای شرایط اخذ پذیرش و بورس تحصیلی خارجی در رشته دامپزشکی

راهنمای شرایط اخذ پذیرش و بورس تحصیلی خارجی در رشته دامپزشکی

شامل 6 سی دی + مشاوره رایگان تلفنی در زمینه تحصیل در خارج به کلیه خریداران


قیمت محصول : 15,000 تومان


راهنمای شرایط اخذ پذیرش و بورس تحصیلی در رشته خلبانی

راهنمای شرایط اخذ پذیرش و بورس تحصیلی در رشته خلبانی

با این مجموعه نیازی به هزینه های بسیار بالا برای آگاهی از شرایط پذیرش نخواهید داشت


قیمت محصول : 18,000 تومان


راهنمای شرایط اخذ پذیرش و بورس تحصیلی خارجی در رشته حقوق

راهنمای شرایط اخذ پذیرش و بورس تحصیلی خارجی در رشته حقوق

کامل ترین و جامع ترین راهنما در زمینه پذیرش در خارج و اخذ بورسیه تحصیلی خارجی


قیمت محصول : 16,000 تومانگروه هاي خبري