کنکور

راهنمای شرایط اخذ پذیرش و بورس تحصیلی در رشته مهندسی نساجی

راهنمای شرایط اخذ پذیرش و بورس تحصیلی در رشته مهندسی نساجی

ورژن جدید و بروز شده ( این مجموعه هر سه ماه یکبار بروز می شود )


قیمت محصول : 15,000 تومان


راهنمای شرایط اخذ پذیرش و بورس تحصیلی در رشته موسیقی

راهنمای شرایط اخذ پذیرش و بورس تحصیلی در رشته موسیقی

آیا می دانید فقط با دانستن شرایط پذیرش نیمی از راه تحصیل در خارج را خواهید رفت؟


قیمت محصول : 15,000 تومان


راهنمای شرایط اخذ پذیرش و بورس تحصیلی در رشته مهندسی مکانیک

راهنمای شرایط اخذ پذیرش و بورس تحصیلی در رشته مهندسی مکانیک

+ مشاوره رایگان تلفنیهمه چیز را در مورد جزییات پذیرش و تحصیل در خارج بدانید


قیمت محصول : 15,000 تومان


راهنمای شرایط اخذ پذیرش و بورس تحصیلی در رشته مهندسی معدن

راهنمای شرایط اخذ پذیرش و بورس تحصیلی در رشته مهندسی معدن

کامل ترین و جامع ترین راهنما در زمینه پذیرش در خارج و اخذ بورسیه تحصیلی خارجی


قیمت محصول : 15,000 تومان


راهنمای شرایط اخذ پذیرش و بورس تحصیلی در رشته مدارک پزشکی

راهنمای شرایط اخذ پذیرش و بورس تحصیلی در رشته مدارک پزشکی

+ مشاوره رایگان تلفنیهمه چیز را در مورد جزییات پذیرش و تحصیل در خارج بدانید


قیمت محصول : 15,000 تومان


راهنمای شرایط اخذ پذیرش و بورس تحصیلی در رشته کتابداری

راهنمای شرایط اخذ پذیرش و بورس تحصیلی در رشته کتابداری

+ مشاوره رایگان تلفنیهمه چیز را در مورد جزییات پذیرش و تحصیل در خارج بدانید


قیمت محصول : 15,000 تومان


راهنمای شرایط اخذ پذیرش و بورس تحصیلی در رشته کامپیوتر

راهنمای شرایط اخذ پذیرش و بورس تحصیلی در رشته کامپیوتر

کامل ترین و جامع ترین راهنما در زمینه پذیرش در خارج و اخذ بورسیه تحصیلی خارجی


قیمت محصول : 15,000 تومان


راهنمای شرایط اخذ پذیرش و بورس تحصیلی در رشته فیزیک

راهنمای شرایط اخذ پذیرش و بورس تحصیلی در رشته فیزیک

کامل ترین و جامع ترین راهنما در زمینه پذیرش در خارج و اخذ بورسیه تحصیلی خارجی


قیمت محصول : 15,000 تومان


راهنمای شرایط اخذ پذیرش و بورس تحصیلی در رشته علوم آزمایشگاهی

راهنمای شرایط اخذ پذیرش و بورس تحصیلی در رشته علوم آزمایشگاهی

ورژن جدید و بروز شده ( این مجموعه هر سه ماه یکبار بروز می شود )


قیمت محصول : 15,000 تومان


راهنمای شرایط اخذ پذیرش و بورس تحصیلی در رشته شیمی

راهنمای شرایط اخذ پذیرش و بورس تحصیلی در رشته شیمی

کامل ترین و جامع ترین راهنما در زمینه پذیرش در خارج و اخذ بورسیه تحصیلی خارجی


قیمت محصول : 15,000 تومان


راهنمای شرایط اخذ پذیرش و بورس تحصیلی خارجی در رشته سینما

راهنمای شرایط اخذ پذیرش و بورس تحصیلی خارجی در رشته سینما

ورژن جدید و بروز شده ( این مجموعه هر سه ماه یکبار بروز می شود )


قیمت محصول : 16,000 تومان


راهنمای شرایط اخذ بورس تحصیلی در رشته بیماری ‌شناسی کشاورزی

راهنمای شرایط اخذ بورس تحصیلی در رشته بیماری ‌شناسی کشاورزی

شامل 6 سی دی + مشاوره رایگان تلفنی در زمینه تحصیل در خارج به کلیه خریداران


قیمت محصول : 16,000 تومانگروه هاي خبري