دانشگاهی

پکیج کامل و طلایی سوالات ارشد مدیریت کشاورزی+پاسخنامه

پکیج کامل و طلایی سوالات ارشد مدیریت کشاورزی+پاسخنامه

آشنایی با شیوه ها و حقه‌های طراحی سوالات تستیبه همراه دی وی دی آموزش تست زنی


قیمت محصول : 12,000 تومان


پکیج طلایی سوالات ارشد مدیریت بحران با پاسخنامه

پکیج طلایی سوالات ارشد مدیریت بحران با پاسخنامه

**به همراه دی وی دی آموزش تست زنی**


قیمت محصول : 12,000 تومان


پکیج کامل و طلایی سوالات ارشد مجموعه مدیریت جهـانگردی

پکیج کامل و طلایی سوالات ارشد مجموعه مدیریت جهـانگردی

آشنایی با شیوه تست زنی نفرات برتر کنکور و صدها نکته‌های آموزشی دیگر


قیمت محصول : 12,000 تومان


پکیج کامل سوالات ارشد مجموعه‌ زبان‌ آلمانی+پاسخنامه

پکیج کامل سوالات ارشد مجموعه‌ زبان‌ آلمانی+پاسخنامه

به همراه دی وی دی آموزش تست زنیصدها نکته‌های آموزشی دیگر


قیمت محصول : 12,000 تومان


پکیج کامل سوالات ارشد مجموعه تربیت بدنی و علوم ورزشی+پاسخنامه

پکیج کامل سوالات ارشد مجموعه تربیت بدنی و علوم ورزشی+پاسخنامه

**به همراه آموزش تست زنی**


قیمت محصول : 12,000 تومان


پکیج کامل وطلایی سوالات ارشد مجموعه مهندسی منابع طبیعی

پکیج کامل وطلایی سوالات ارشد مجموعه مهندسی منابع طبیعی

کل آزمون های سراسری از سال 86 -91


قیمت محصول : 12,000 تومان


پکیج طلایی سوالات ارشد مجموعه‌ علوم‌ جغرافیایی با پاسخنامه

پکیج طلایی سوالات ارشد مجموعه‌ علوم‌ جغرافیایی با پاسخنامه

به همراه دی وی دی آموزش تست زنی صدها نکته‌های آموزشی دیگر


قیمت محصول : 12,000 تومان


بسته جزوات کنکور کارشناسی ارشد عمران

بسته جزوات کنکور کارشناسی ارشد عمران

این بسته طلایی شامل 4 گیگابایت اطلاعات ارزشمند و مختلف رشته عمران می باشد


قیمت محصول : 13,000 تومان


سوالات ارشد مهندسی ‌طراحی‌ محیط زیست‌+پاسخنامه

سوالات ارشد مهندسی ‌طراحی‌ محیط زیست‌+پاسخنامه

به همراه دی وی دی آموزش تست زنی و صدها نکته‌های آموزشی دیگر


قیمت محصول : 12,000 تومان


سوالات ارشد مجموعه فرش+پاسخنامه

سوالات ارشد مجموعه فرش+پاسخنامه

به همراه دی وی دی آموزش تست زنی و صدها نکته‌های آموزشی دیگر


قیمت محصول : 12,000 تومان


سوالات ارشد مدیریت‌ پروژه‌ و ساخت، تکنولوژی معماری، انرژی معماری

سوالات ارشد مدیریت‌ پروژه‌ و ساخت، تکنولوژی معماری، انرژی معماری

به همراه دی وی دی آموزش تست زنی و صدها نکته‌های آموزشی دیگر


قیمت محصول : 13,000 تومان


سوالات ارشد پژوهش‌ هنر، فلسفه هنر، صنایع‌ دستی+پاسخنامه

سوالات ارشد پژوهش‌ هنر، فلسفه هنر، صنایع‌ دستی+پاسخنامه

**به همراه دی وی دی آموزش تست زنی**


قیمت محصول : 15,000 تومانگروه هاي خبري